ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


1. Πώς θα μάθω την ενεργειακή κατανάλωση του σπιτιού μου?

Παίρνοντας το πιστοποιητικό στα χέρια σας ξέρεται άμεσα σε ποια ενεργειακή κλάση ανήκει το σπίτι σας

 

2. Το πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για την μίσθωση ή αγοραπωλησία ακινήτων?

Δεν γίνεται αγοραπωλησία ακινήτων χωρίς το πιστοποιητικό . Ο συμβολαιογράφος δεν μπορεί να προχωρήσει σε συμβόλαια. Επίσης η ΔΟΥ δεν δέχεται μισθωτήριο συμβόλαιο χωρίς το πιστοποιητικό αυτό.

 

3. Πόση είναι η ισχύς του πιστοποιητικού?

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι 10 έτη. Σε ορισμένες εργασίες του σπιτιού χρειάζεται έκδοση νέου.

 

4. Υπάρχει κάποια απαλλαγή για τα μικρά ακίνητα?

Απαλλάσσονται από την έκδοση του ΠΕΑ όσα κτίρια είναι έως 50 μ2.

 

5. Τι έγγραφα απαιτούνται για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης?

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης υφισταμένου κτιρίου είναι τα ακόλουθα:

  1. Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (Διεύθυνση, Δήμος, Τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Νομός, Δημοτικό διαμέρισμα κτλ.)

  2. Οικοδομική άδεια

  3. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) (στην περίπτωση που το κτίριοθ έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο)

  4. Τοπογραφικό σχέδιο

  5. Συμβόλαιο ή σύσταση που αφορά το χώρο ώστε να υπολογιστεί η συνολική του επιφάνεια

  6. Αρχιτεκτονικά σχέδια (κάτοψη χώρου, ύψος χώρου)

  7. Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια και μελέτη θερμομόνωσης, εφόσον είναι διαθέσιμα

  8. Φωτογραφία του κτιρίου που να διακρίνεται η ιδιοκτησία

  9. Πληροφορίες για:

    - την ύπαρξη ηλιακών θερμοσιφώνων (τετραγωνικά μέτρα)
    - για την ύπαρξη κλιματιστικών μονάδων (ισχύς και παλαιότητα)

    - ηλεκτρικού θερμοσίφωνα ή boiler

    - για την ύπαρξη τζακιού

    - για την ισχύ του λέβητα ή φύλλο συντήρησης και ρύθμισης της κεντρικής θέρμανσης της τελευταίας τριετίας (συντήρηση καυστήρα, αυτονομία θέρμανσης κτλ.)

    - για τον τύπο των κουφωμάτων (μνά, διπλά, ξύλινα, αλουμινίου κτλ.)

    - για ό,τι άλλο αφορά την θέρμανση ή ψύξη του χώρου

 

6. Αν μου λείπει κάποιο έγγραφο τι κάνω?

Εξαρτάτε για ποιό έγγραφο πρόκειται. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 

7. Πώς μπορώ να βελτιώσω την ενεργειακή κλάση του σπιτιού μου και συνεπώς την άξια του είτε για πώληση, είτε για μίσθωση?

Με την έκδοση του ΠΕΑ σας προτείνουμε λύση με ανάλογο κόστος και χρόνο απόσβεσης.

 

Παράδοση πιστοποιητικών σε 30 ώρες περίπου, από την παραλαβή των απαιτούμενων εγγράφων!

Έμπειροι μηχανολόγοι - Λογικά κοστολόγια για τα μεγάλα σπίτια